Máy định vị GPS

Kiểm tra Máy định vị Garmin GPS 72H

Máy định vị Garmin GPS 72H

4,554,000 
Máy định vị GPS cầm tay Model: GPS 72H   Hãng sản xuất: Garmin - USA Giá: 4.554.000 VNĐ (Đã bao…
Thiết bị định vị Garmin GPS eTrex 10

Máy định vị Garmin GPS eTrex 10

3,542,000 
Máy định vị GPS cầm tay Model: eTrex 10 Hãng sản xuất: Garmin - USA Giá: 3.542.000 đ (Đã bao gồm 10%…
Thiết bị định vi Garmin GPS eTrex20

Máy định vị Garmin GPS eTrex 20

6,072,000 
Máy định vị cầm tay Model: eTrex 20 Hãng sản xuất: Garmin - USA Giá: 6.072.000 đ (Đã bao gồm 10% VAT) * Thông…
Thiết bị định vị Garmin GPS eTrex 30

Máy định vị Garmin GPS eTrex 30

8,475,500 
Máy định vị GPS cầm tay Model: eTrex 30 Hãng sản xuất: Garmin - USA Giá: 8.475.500 đ (Đã bao gồm 10% VAT)…
máy định vị GPS cầm tay Garmin Montana 650

Máy định vị Garmin GPS Montana 650

13,200,000 
Máy định vị GPS cầm tay Model: Montana 650 Hãng sản xuất: Garmin - USA Giá: 13.200.000 đ (đã bao gồm…
thiết bị định vị GPS cầm tay Garmin Oregon 650

Máy định vị Garmin GPS Oregon 650

11,616,000 
Máy định vị GPS cầm tay Model: Oregon 650 Hãng sản xuất: Garmin - USA Giá: 11.616.000 đ (đã bao gồm…
Thiết bị định vị GPSmap Garmin 62

Máy định vị Garmin GPSMAP 62

8,475,500 
Máy định vị cầm tay Model: GPSMAP 62 Hãng sản xuất: Garmin - USA Giá: 8.475.500 đ (Đã bao gồm 10% VAT)…
Thiết bị định vị Garmin GPS62s(mặt trước)

Máy định vị Garmin GPSMAP 62s

9,361,000 
Máy định vị GPS cầm tay Model: GPSMAP 62s Hãng sản xuất: Garmin - USA Giá: 9.361.000 đ (Đã bao gồm 10% VAT)…
Thiết bị định vị Garmin GPSmap 78

Máy định vị Garmin GPSmap 78

7,210,500 
Máy định vị GPS cầm tay Model: GPSmap 78 Hãng sản xuất: Garmin - USA Giá: 7.210.500 đ (Đã bao gồm 10% VAT) Đặc…
Thiết bị định vị Garmin GPSmap 78s

Máy định vị Garmin GPSmap 78s

9,108,000 
Máy định vị GPS cầm tay Model: GPSMAP 78s Hãng sản xuất: Garmin - USA Giá: 9.108.000 đ (Đã bao gồm 10%…
Máy định vị Garmin GPSmap 78sc

Máy định vị Garmin GPSmap 78sc

14,041,500 
Máy định vị GPS cầm tay Model: 78sc Hãng sản xuất: Garmin - USA Giá: 14.041.500 đ (Đã bao gồm 10% VAT) * Thông số…

Danh mục sản phẩm