Sự phát huỳnh quang trong mô thực vật là một hiện tượng phổ biến và hữu ích phát sinh từ một loạt các phân tử sinh học nội sinh hấp thụ ánh sáng ở nhiều khu vực trong phổ ánh sáng nhìn thấy được. Một trong những phần đóng góp nhiều nhất là huỳnh quang diệp lục, ngoài ra lignin, carotenes và xanhthophylls cũng góp phần tích cực vào hoạt động này. Sau đây, là hình ảnh về sự phát huỳnh quang dưới kính hiển vi laser quét.

cherryflowerbudexlarge

lycopodiumrootexlargecoleusstemexlarge

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo