Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tin Cậy

Giấy chứng nhận lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm

Công ty Tin Cậy gửi đến quý khách hàng giấy chứng nhận đăng ký lưu hành Bộ test nhanh an toàn vệ sinh thực phẩm do Cục an toàn thực phẩm- bộ y tế chứng nhận.

Giấy chứng nhận lưu hành KIT kiểm tra nhanh hàn the

 

Giấy chứng nhận lưu hành KIT kiểm tra nhanh Hypochlorid

 

Giấy chứng nhận lưu hành KIT kiểm tra nhanh NITRIT

 

Giấy chứng nhận lưu hành KIT kiểm tra nhanh NITRAT

 

Giấy chứng nhận lưu hành bộ KIT kiểm tra nhanh Salicylic

 

Giấy chứng nhận lưu hành bộ KIT kiểm tra nhanh Methanol trong rượu

 

Giấy chứng nhận lưu hành bộ KIT kiểm tra nhanh acid vô cơ trong dấm ăn

 

Giấy chứng nhận lưu hành Kit kiểm tra nhanh Focmon

 

Giấy chứng nhận lưu hành KIT kiểm tra nhanh phẩm màu

 

Giấy chứng nhận lưu hành KIT kiểm tra nhanh dầu mỡ ôi khét

bài viết liên quan

Copyright © 2017 by tincay.com. All right reserved.

CODE and SEO by Lamvt.vn

Translate »