Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia về vi sinh vật trong thực phẩm

Ngày 05/12/2013 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3772/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia sau:

1.TCVN 9975:2013, Thực phẩm – Định lượng coliform và Escherichia coli bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM
2.TCVN 9976:2013, Thịt và thủy sản – Định lượng Escherichia coli bằngphương pháp sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM
3.TCVN 9977:2013, Thực phẩm – Định lượng tổng vi sinh vật hiếu khí bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM
4.TCVN 9978:2013, Sản phẩm sữa – Định lượng coliform và tổng vi sinh vật hiếu khí bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM
5.TCVN 9979:2013, Sữa – Định lượng coliform và tổng vi sinh vật hiếu khí bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM
6.TCVN 9980:2013, Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Định lượng Enterobacteriaceae bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM
pertrifilm-3m
pertrifilm

Xem chi tiết quyết định tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo