Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tin Cậy

Công bố từ Bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ

Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia về vi sinh vật trong thực phẩm

Ngày 05/12/2013 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3772/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia sau:

1. TCVN 9975:2013, Thực phẩm – Định lượng coliform và Escherichia coli bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM
2. TCVN 9976:2013, Thịt và thủy sản – Định lượng Escherichia coli bằngphương pháp sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM
3. TCVN 9977:2013, Thực phẩm – Định lượng tổng vi sinh vật hiếu khí bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM
4. TCVN 9978:2013, Sản phẩm sữa – Định lượng coliform và tổng vi sinh vật hiếu khí bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM
5. TCVN 9979:2013, Sữa – Định lượng coliform và tổng vi sinh vật hiếu khí bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM
6. TCVN 9980:2013, Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Định lượng Enterobacteriaceae bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM
pertrifilm-3m

pertrifilm

Xem chi tiết quyết định tại đây

bài viết liên quan

Copyright © 2017 by tincay.com. All right reserved.

CODE and SEO by Lamvt.vn