HI10430 – Điện Cực pH Cho Dung Môi Và Hydrocacbon

5.170.000 VNĐ

Đã bán: 0 sản phẩm

Điện Cực pH Cho Dung Môi Và Hydrocacbon HI10430

Model: HI10430

Hãng sản xuất: Hanna – Rumani

HI10430
HI10430 – Điện Cực pH Cho Dung Môi Và Hydrocacbon

5.170.000 VNĐ