GIẤY GHI NHIỆT ĐỘ THERMAX 6 VẠCH

Liên hệ

Đã bán: 0 sản phẩm

GIẤY GHI NHIỆT ĐỘ THERMAX 6 VẠCH

Model: Level 6

Hãng sản xuất: Thermax – Anh Quốc

Giá: Liên hệ

Dải biên độ: 65º C đến 93ºC / 149 đến 199º F

Giấy ghi nhiệt độ Thermax 6
GIẤY GHI NHIỆT ĐỘ THERMAX 6 VẠCH

Liên hệ