COMBO VI SINH Ủ PHÂN CÁ HIỆU QUẢ DÙNG CHO CÂY TRỒNG

1.390.000 VNĐ

Đã bán: 0 sản phẩm

COMBO VI SINH Ủ PHÂN CÁ HIỆU QUẢ DÙNG CHO CÂY TRỒNG

EM AG (can 20 lít) + mật rỉ đường (can 20 lít) + men Protease (1 kg) = 1.390.000đ

 EM AG (5 lít) + mật rỉ đường (5 lít) + men Protease (0,5 kg) = 450.000đ

combo vi sinh ủ phân cá
COMBO VI SINH Ủ PHÂN CÁ HIỆU QUẢ DÙNG CHO CÂY TRỒNG

1.390.000 VNĐ

Lịch nghỉ tết âm lịch 2021