Bộ kiểm tra độ sạch bát đĩa của Bộ Công An

352,000 VNĐ

Sản xuất tại: Viện Kỹ thuật hóa sinh và Tài liệu nghiệp vụ – Bộ Công an 

  • Để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm, vui lòng liên hệ: 0358 871 302

 

bộ kit kiểm tra độ sạch bát đĩa của Bộ Công An
Bộ kiểm tra độ sạch bát đĩa của Bộ Công An

352,000 VNĐ