Kit kiểm tra kháng sinh Teracyline.

1.815.000 VNĐ

Đã bán: 1 sản phẩm

Kit kiểm tra kháng sinh Teracyline.

Sản xuất: greenage – Việt Nam
Quy cách: 20 test/ hộp
Giá: 1.815.000 VND (đã bao gồm VAT)
Giới hạn phát hiện: oxytetracyline, tetracyline 100ppb
Mẫu thử: thịt

Kit kiểm tra kháng sinh Teracyline.

1.815.000 VNĐ