CÔNG TY TIN CẬY-THÀNH LẬP NĂM 2011-KINH DOANH CÁC LĨNH VỰC:

1.Nông nghiệp: Cung cấp máy đo các chỉ tiêu đất, nước giúp kiểm soát pH, hạn mặn; Chế phẩm vi sinh vật , phân bón hữu cơ và sinh học: đạm cá, Humic, WEHG,…cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng sinh trưởng tốt, giảm bệnh hại, nuôi trái ngon ngọt đồng thời tạo hệ sinh thái vi sinh thân thiện;

2.Nuôi trồng thủy sản: Cung cấp chế phẩm sinh học giúp xử lý và cải tạo nước ao nuôi, khử phèn; men tiêu hóa, vitamin C, khoáng, thức ăn cá koi, test kit đo chỉ tiêu môi trường nước giúp nâng cao sản lượng và chất lượng tôm cá;

3.Môi trường: Cung cấp chế phẩm vi sinh bổ sung cho hệ thống sinh học (dạng bột và nước), chế phẩm bokhasi xử lý mùi hôi bãi rác, mật rỉ đường, chlorine xử lý nước hồ bơi của Nhật Bản (thương hiệu Nippon, Tosoh,… ). Ngoài ra, còn có các hóa chất hỗ trợ quá trình xử lý, test kit và thiết bị kiểm tra chất lượng nước thải;

4.Thiết bị đo lường, thí nghiệm, y tế, vật tư tiêu hao: Thuốc thử, môi trường nuôi cấy thí nghiệm và các loại kit dùng để kiểm tra nhanh các chất bảo quản cấm sử dụng trong ngành thực phẩm.