chế phẩm sinh học cho ao nuôi tôm

> chế phẩm sinh học cho ao nuôi tôm

Chế phẩm sinh học ECO-PROBI (EM-AQUA)

1,350,000 
EM gốc- chuyên dùng xử lý chất hữu cơ và kiểm soát tảo trong nước ao nuôi tôm, cá Model:…

Danh mục sản phẩm