Bộ xét nghiệm phát hiện virus Taura trên tôm ( TSV-PCR kit)

Liên hệ

Đã bán: 0 sản phẩm

Bộ thuốc thử phát hiện virus Taura trên tôm bằng kỹ thuật RT PCR ( NKTSV RT PCR kit)

Model: NKTSV RT PCR kit

Giá: liên hệ 

Thuốc thử Virus Taura trên tôm cung cấp tất cả các thành phần đủ để làm xét nghiệm trên 50 mẫu thử bao gồm các chứng và mẫu

Cung cấp tất cả các thành phần đủ để làm xét nghiệm trên 50 mẫu thử bao gồm các chứng và mẫu

NKTSV RT PCR kit Được sử dụng để phát hiện và phân biệt mẫu tôm lành hay tôm bệnh nhiễm TSV. Kết quả này sẽ giúp các trại tôm giống hay các nhà nuôi tôm có biện pháp xử lý phù hợp. Bộ thử nghiệm còn có thể được sử dụng tại các phòng thí nghiệm kiểm nghiệm sản phẩm thủy hải sản để phát hiện các sản phẩm mang mầm bệnh.