Thuốc Thử Mangan Thang Cao HI93709-03

3.520.000 VNĐ

Đã bán: 0 sản phẩm

Thuốc Thử Mangan Thang Cao HI93709-03 (300 lần)

Model: HI93709-03

Hãng sản xuất: Hanna – Rumani

Giá:  3.520.000 VND (đã bao gồm VAT)

HI93709-03 sử dụng phương pháp Periodate của phương pháp chuẩn trong kiểm tra nước và nước thải kỳ 18.

HI93711-01
Thuốc Thử Mangan Thang Cao HI93709-03

3.520.000 VNĐ