Thuốc Thử HI93701-F Đo Clo Dư Dạng Nước

770.000 VNĐ

Đã bán: 0 sản phẩm

Thuốc Thử HI93701-F Đo Clo Dư Dạng Nước, 300 Lần

Model: HI93701-F

Hãng sản xuất: Hanna – Rumani

Thuốc thử HI93701-F có chất lượng cao dùng để thực hiện các phép đo so màu nhanh chóng và chính xác. Kết quả đo clo dư được hiển thị theo mg/L (ppm)

Thuốc Thử HI93701-F
Thuốc Thử HI93701-F Đo Clo Dư Dạng Nước

770.000 VNĐ