Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tin Cậy

Máy đo đa chỉ tiêu Martini Mi180

Giá:

Model: Mi180

Hãng sản xuất: Martini – Rumani

Giá: Liên hệ.

Khoảng đo pH: -2.00 đến 16.00 pH; -2.000 đến 16.000 pH.

Khoảng đo mV: ±699.9 mV; ±2000 mV.

Khoảng đo EC: 0.00 đến 29.99 mS/cm; 30.0 đến 299.9mS/cm; 300 đến 2999 mS/cm; 3.00 đến 29.99 mS/cm; 30.0 đến 200.0 mS/cm; > 500.0 mS/cm.

Khoảng đo độ mặn: 0.0 đến 400.0%.

Khoảng đo nhiệt độ: -20.0 đến 1200C. Độ phân giải: 0.10C. Độ chính xác: ±0.40C .

Máy đo pH, ORP, EC, TDS, độ mặn, nhiệt độ điện tử để bàn

Model: Mi180

Hãng sản xuất: Martini – Rumani

Giá: Liên hệ.

* Thông số kỹ thuật

– Khoảng đo pH: -2.00 đến 16.00 pH; -2.000 đến 16.000 pH.

+ Độ phân giải: 0.01 pH; 0.001 pH.

+ Độ chính xác: ±0.01 pH; ±0.002 pH.

– Khoảng đo mV: ±699.9 mV; ±2000 mV.

+ Độ phân giải: 0.1 mV; 1 mV.

+ Độ chính xác: ±0.02 mV; ±1 mV.

– Khoảng đo EC: 0.00 đến 29.99 mS/cm; 30.0 đến 299.9mS/cm; 300 đến 2999 mS/cm; 3.00 đến 29.99 mS/cm; 30.0 đến 200.0 mS/cm; > 500.0 mS/cm.

+ Độ phân giải: 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm.

+ Độ chính xác: ±1% kết quả ± (0.05 mS/cm hoặc 1 chữ số).

– Khoảng đo TDS: 0.0 đến 14.99 mg/L (ppm); 15.0 đến 149.9 mg/L (ppm); 150 đến 1499 mg/L (ppm); 1.50 đến 14.99 g/l (ppt); 15.0 đến 100.0 g/l (ppt).

+ Độ phân giải: 0.01 mg/L; 0.1 mS/cm; 0.1 mg/L; 1.0 mg/L; 0.01 g/l; 0.1 g/l.

+ Độ chính xác: ±1% kết quả ± (0.03 ppm hoặc 1 chữ số).

– Khoảng đo độ mặn: 0.0 đến 400.0%.

+ Độ phân giải: 0.1%.

+ Độ chính xác: ±1% kết quả.

– Khoảng đo nhiệt độ: -20.0 đến 1200C. Độ phân giải: 0.10C. Độ chính xác: ±0.40C .

– Hiệu chuẩn pH tự động 1, 2 hoặc 3 điểm với bộ nhớ 7 giá trị dung dịch pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.5.

– Hiệu chuẩn EC tự động 1 điểm với bộ nhớ 6 giá trị dung dịch 84mS/cm, 1413mS/cm, 5.00mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0mS/cm, 111.8mS/cm.

– Hiệu chuẩn độ mặn 1 điểm với dung dịch MA9066 (Option).

– Hiệu chuẩn nhiệt độ 2 điểm 0 và 500C.

– Lựa chọn khoảng đo tự động cho EC và TDS.

– Kết quả đo hiển thị bằng màn hình tinh thể lỏng LCD lớn.

– Bù trừ nhiệt độ: tự động hoặc bằng tay từ -20.0 đến 1200C.

– Hệ số nhiệt độ: lựa chọn từ 0.00 đến 6.00%/0C (chỉ dành cho EC và TDS). Hệ số TDS: 0.40 đến 0.80.

– Bộ nhớ 50 kết quả đo (pH, mV, EC, TDS, NaCl).

– Giao diện RS 232 và USB nối máy vi tính.

– Môi trường hoạt động: 0 đến 500C, độ ẩm max. 95% RH.

– Điện: 12 VDC Adapter 230V, 50/60Hz.

– Kích thước: 230 x 160 x 95 mm. Trọng lượng: 0.9 kg.

* Cung cấp bao gồm

+ Máy đo pH/ORP/EC/TDS/Mặn/Nhiệt độ để bàn model Mi 180.

+ Điện cực đo pH dây dài 1 mét.

+ Điện cực đo EC/TDS/NaCl/Nhiệt độ dây dài 1 mét.

+ Điện cực đo nhiệt độ dây dài 1 mét.

+ Giá đỡ điện cực.

+ Dung dịch chuẩn pH 4.01, 7.01 và 10.01 mỗi loại 20 ml.

+ Dung dịch chuẩn độ dẫn 12880mS/cm và 1413 mS/cm mỗi loại 20 ml.

+ Dung dịch vệ sinh điện cực 20 ml.

+ Phần mềm ứng dụng (CD ROM), cáp nối máy tính dài 2 m, 1 pipet hút mẫu, 12 VDC Adapter và hướng dẫn sử dụng.

Máy đo đa chỉ tiêu Martini Mi180 được cung cấp bởi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN CẬY

Địa chỉ: Số 4, Đường số 3, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 2253 3535  –  Mobile: 0903 908 671    –    Fax: (028) 2253 3377 

Email: kinhdoanh@tincay.com; tincaygroup@gmail.com; tincay@tincay.com

Copyright © 2017 by tincay.com. All right reserved.

CODE and SEO by Lamvt.vn