Máy đọc khuẩn lạc trên đĩa Petrifilm

Liên hệ

Đã bán: 0 sản phẩm

Hãng sản xuất: 3M-Mĩ

Thuộc nhóm thiết bị

Mã số: 6499
Giá: Liên hệ