Máy đo EC Milwaukee MC315

Liên hệ

Đã bán: 0 sản phẩm

Model: MC315

Xuất xứ: Milwaukee – Rumani.

Giá: Liên hệ.

Khoảng đo: 0.00 .. 9.99 mS/cm

Độ phân giải: 0.1 mS/cm.

Độ chính xác tại 250C: ±2 toàn khoảng đo.

Hiệu chuẩn: Bằng tay, 1 điểm.