Máy đo EC Milwaukee MC310

Liên hệ

Đã bán: 0 sản phẩm

Máy đo EC – Cài đặt khoảng đo EC

Model: MC310

Xuất xứ: Milwaukee – Rumani.

Giá: Liên hệ.

Khoảng đo: 0.0 .. 10.0 mS/cm.

Khoảng cài đặt: 1.5 … 3.5 mS/cm.

Độ phân giải: 0.1 mS/cm.