Máy đo DO Milwaukee SM600

Liên hệ

Đã bán: 0 sản phẩm

Model: SM600

Hãng sản xuất: Milwaukee – Rumani

Giá: Liên hệ.

Khoảng đo oxy hòa tan: 0.0 đến 19.9 mg/l (ppm).

Độ phân giải: 0.1 mg/l (ppm).