Máy đo đa chỉ tiêu Martini Mi306

10.780.000 VNĐ

Đã bán: 0 sản phẩm

Model: Mi306

Hãng sản xuất: Martini – Rumani

Giá: 10.780.000đ (đã bao gồm VAT)

 Khoảng đo EC (tự động): 0.00 – 29.99mS/cm; 30.0 – 299.9 mS/cm; 300 – 2999 mS/cm; 3.00 – 29.99 mS/cm; 30.0 – 200.0 mS/cm, >500.0 mS/cm.

Khoảng đo TDS (tự động): 0.00 – 14.99mg/L; 15.0 – 149.9 mg/L; 150 – 1499mg/L; 1.50 – 14.99 g/L; 15.0 – 100.0 g/L; >400.0g/L.

Khoảng đo mặn: 0.0 to 400.0%. Độ phân giải: 0.1%. Độ chính xác: ±1% kết quả đo.

Khoảng đo nhiêt độ: 0.0 – 600C.

Máy đo đa chỉ tiêu Martini Mi306
Máy đo đa chỉ tiêu Martini Mi306

10.780.000 VNĐ