Kính hiển vi nền sáng sử dụng ánh sáng từ nguồn đèn dưới bàn mang mẫu để soi sáng các mẫu vật. Ánh sáng này được thu thập trong tụ quang , sau đó hình thành một hình nón mà đỉnh tập trung vào bề mặt của mẫu vật . Để quan sát mẫu vật dưới kính hiển vi nền sáng , các tia sáng đi qua mẫu phải được thay đổi đủ để tạo sự tương phản và do đó, tạo thành một hình ảnh. Đôi khi, một mẫu vật sẽ có một chỉ số khúc xạ rất giống với môi trường xung quanh giữa bàn mang mẫu và vật kính. Khi điều này xảy ra, ta không thể quan sát được hình ảnh. Để quan sát được những vật liệu sinh học này, phải có một sự tương phản gây ra bởi các chỉ số khúc xạ thích hợp, hoặc nhuộm màu nhân tạo . Bởi vì chất nhuộm có thể giết chết các mẫu vật , kính hiển vi nền tối sẽ được sử dụng trong trường hợp này.

Kính hiển vi 2 mắt Zeiss Primo Star

Trong kính hiển vi nền tối tụ quang được thiết kế để tạo thành một hình nón rỗng của ánh sáng (xem hình minh họa bên dưới) , đối lập với kính hiển vi nền sáng chiếu sáng mẫu với một hình nón đầy đủ ánh sáng. Trong kính hiển vi trường tối , vật kính nằm trong phần rỗng tối của hình nón này và ánh sáng sẽ đi xung quanh vật kính, nhưng không đi vào khu vực hình nón. Toàn bộ trường tối xuất hiện khi không có mẫu trên bàn mang mẫu của kính hiển vi. Tuy nhiên, khi một mẫu được đặt trên bàn mang mẫu sẽ tạo thành một hình sáng trên nền tối. Nó tương tự như việc chiếu sáng sau lưng một đối tượngcó cùng một màu sắc với nền để làm cho nó nổi bật lên.

Ứng dụng kính hiển vi trường tối

Xem các tế bào máu (kính hiển vi trường tối sinh học, kết hợp với tương phản pha)

Xem vi khuẩn (kính hiển vi trường tối sinh học, thường kết hợp với tương phản pha)

Xem các loại tảo khác nhau (kính hiển vi trường tối sinh học)

Xem vết nứt trên kim loại (kính hiển vi trường tối soi kim loại)

Xem kim cương và đá quý (kính hiển vi soi đá quý hoặc kính soi nổi nền tối)

Xem tôm hoặc các động vật không xương sống khác (kính soi nổi nền tối)

Danh mục kính hiển vi trường sang

Danh mục kính hiển vi trường tối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.