Khúc xạ kế Atago Pal-ES3

Liên hệ

Đã bán: 0 sản phẩm

Model: Pal-ES3. 
Cat.No: 4233
Hãng sản xuất: Atago – Nhật Bản
Giá: Ngưng sản xuất, thay thế bằng Pal-salt
Độ chính xác: ± 0.6g/100ml, hiển thị độ chính xác ± ít hơn 6% đối với mẫu đo từ 10 đến 33.0g/100ml.
Chế độ bù nhiệt: 10 đến 40ºC ( đảm bảo độ chính xác khoảng 15 đến 35ºC).
Nhiệt độ môi trường: 10 đến 40ºC ( đảm bảo độ chính xác khoảng 15 đến 35ºC).