CAL Check™ Chuẩn Amoni Thang Trung HI96715-11 (0.0 và 6.0 mg/L)

3.850.000 VNĐ

Đã bán: 0 sản phẩm

CAL Check™ Chuẩn Amoni Thang Trung HI96715-11

Model: HI96715-11

Hãng sản xuất: Hanna – Rumani

Giá: 3.850.000 VND (đã bao gồm VAT 10%)

HI96715-11 Cal Check chuẩn Amoni thang trung là dung dịch đơn giản dùng để kiểm tra và hiệu chuẩn Máy quang đo amoni thang trung HI96715.

HI96715-11
CAL Check™ Chuẩn Amoni Thang Trung HI96715-11 (0.0 và 6.0 mg/L)

3.850.000 VNĐ