Bút đo độ dẫn điện Milwaukee C66

Liên hệ

Đã bán: 0 sản phẩm

Model: C66

Hãng sản xuất: Milwaukee – Rumani

Giá: Liên hệ.

Khoảng đo: 0.00 – 10.00 mS/cm. Độ phân giải: 0.01mS/cm. Độ chính xác: ± 2% toàn khoảng đo.

Tự động bù trừ nhiệt độ 0 đến 500C với b=2%/0C.

Hiệu chuẩn 1 điểm bằng tay (vít vặn). Chống vô nước.

Điện cực có thể thay thế được (MA73076).