Bộ xét nghiệm phát hiện YHV1 và GAV gây bệnh đầu vàng trên tôm

Liên hệ

Đã bán: 0 sản phẩm

NKYHV1/GAV RT multiplex PCR kit- Bộ xét nghiệm phát hiện virus gây bệnh đầu vàng trên tôm 

Model: NKYHV1/GAV RT multiplex PCR

Giá: liên hệ 

NKYHV1/GAV RT multiplex PCR kit được sử dụng để phát hiện và phân biệt mẫu tôm lành hay tôm bệnh nhiễm virus YHV1 hay GAV (gây nên bệnh đầu vàng trên tôm). Kết quả này sẽ giúp các trại tôm giống hay các nhà nuôi tôm có biện pháp xử lý phù hợp. Bộ thử nghiệm còn có thể được sử dụng tại các phòng thí nghiệm kiểm nghiệm sản phẩm thủy hải sản để phát hiện các sản phẩm mang mầm bệnh.