Bộ xét nghiệm phát hiện virus WSSV gây bệnh đốm trắng trên tôm

Liên hệ

Đã bán: 0 sản phẩm

NKWSSV nonstop nested PCR kit

Model: NKWSSV nonstop nested PCR kit

Giá: liên hệ 

Cung cấp tất cả các thành phần đủ để làm xét nghiệm trên 50 mẫu thử bao gồm các chứng và mẫu

NKWSSV nonstop nested PCR kit được sử dụng để phát hiện mẫu tôm lành hay tôm bệnh nhiễm WSSV (virus gây nên bệnh đốm trắng trên tôm). Kết quả này sẽ giúp các trại tôm giống hay các nhà nuôi tôm có biện pháp xử lý phù hợp. Bộ thử nghiệm còn có thể được sử dụng tại các phòng thí nghiệm kiểm nghiệm sản phẩm thủy hải sản để phát hiện các sản phẩm mang mầm bệnh.