Bình định mức Schott Duran

Liên hệ

Đã bán: 0 sản phẩm

Bình định mức Schott Duran 

Hãng sản xuất: Schott – Duran

Dung Tích: 25ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml