Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tin Cậy

Bảng giá thước đo dầu Nihon Doki 2019

Bảng giá thước đo dầu Nihon Doki 2019 tại Tin Cậy cung cấp cho quý khách hàng thông tin căn bản. Ngoài ra, còn giúp quý khách hàng nắm rõ hơn về giá cả từng loại.

Bảng giá thước đo dầu Nihon Doki 2019

STT Loại thước và miêu tả Hình ảnh Giá (đã bao gồm VAT)
1 Thước đo mực xăng dầu trong bồn chứa

Model: SKT-5

Hãng sản xuất: Nihon Doki (Nhật)

Đặc tính kỹ thuật:

Độ dài thước: 5m

Vật liệu:

– Thước đo bằng thép đen có gắn quả dọi 350g bằng đồng ở cuối cuộn thước.

– Cán và tay quay thước bằng hợp chất chịu dầu.

– Giá đỡ làm bằng thép không gỉ.

– Thang chia độ: 1mm, in chìm trên 1 mặt.

– Bề rộng dây thước: 13mm.

– Sức căng: 20N ở 20°C.

– Trọng lượng quả dọi: 350g.

Thước đo dầu Nihon Doki SKT-5 1.749.000
2 Thước đo mực xăng dầu trong bồn chứa

Model: SKT-10

Hãng sản xuất: Nihon Doki (Nhật)

Đặc tính kỹ thuật:

Độ dài thước: 10m

Vật liệu:

– Thước đo bằng thép đen có gắn quả dọi 350g bằng đồng ở cuối cuộn thước.

– Cán và tay quay thước bằng hợp chất chịu dầu.

– Giá đỡ làm bằng thép không gỉ.

– Thang chia độ: 1mm, in chìm trên 1 mặt.

– Bề rộng dây thước: 13mm.

– Sức căng: 20N ở 20°C.

– Trọng lượng quả dọi: 350g

Quả dọi thước đo dầu Nihon Doki SKT-5 1.958.000
3

Thước đo mực xăng dầu trong bồn chứa

Model: SKT-15

Hãng sản xuất: Nihon Doki (Nhật)

Đặc tính kỹ thuật:

Độ dài thước: 15m

Vật liệu:

– Thước đo bằng thép đen có gắn quả dọi 350g bằng đồng ở cuối cuộn thước.

– Cán và tay quay thước bằng hợp chất chịu dầu.

– Giá đỡ làm bằng thép không gỉ.

– Thang chia độ: 1mm, in chìm trên 1 mặt.

– Bề rộng dây thước: 13mm.

– Sức căng: 20N ở 20°C.

– Trọng lượng quả dọi: 350g.

Vạch chia thước đo dầu Nihon Doki SKT-5 2.200.000
4 Thước đo mực xăng dầu trong bồn chứa

Model: SKT-20

Hãng sản xuất: Nihon Doki (Nhật)

Đặc tính kỹ thuật:

Độ dài thước: 20m

Vật liệu:

– Thước đo bằng thép đen có gắn quả dọi 350g bằng đồng ở cuối cuộn thước.

– Cán và tay quay thước bằng hợp chất chịu dầu.

– Giá đỡ làm bằng thép không gỉ.

– Thang chia độ: 1mm, in chìm trên 1 mặt.

– Bề rộng dây thước: 13mm.

– Sức căng: 20N ở 20°C.

– Trọng lượng quả dọi: 350g

Thước đo dầu Nihon Doki SKT-5 2.453.000
5 Thước đo mực xăng dầu trong bồn chứa

Model: SKT-25

Hãng sản xuất: Nihon Doki (Nhật)

Đặc tính kỹ thuật:

Độ dài thước: 25m

Vật liệu:

– Thước đo bằng thép đen có gắn quả dọi 350g bằng đồng ở cuối cuộn thước.

– Cán và tay quay thước bằng hợp chất chịu dầu.

– Giá đỡ làm bằng thép không gỉ.

– Thang chia độ: 1mm, in chìm trên 1 mặt.

– Bề rộng dây thước: 13mm.

– Sức căng: 20N ở 20°C.

– Trọng lượng quả dọi: 350g

Thước đo dầu Nihon Doki (cách cuộn thước) 2.783.000
6

Thước đo mực xăng dầu trong bồn chứa

Model: SKT-30

Hãng sản xuất: Nihon Doki (Nhật)

Đặc tính kỹ thuật:

Độ dài thước: 30m

Vật liệu:

– Thước đo bằng thép đen có gắn quả dọi 350g bằng đồng ở cuối cuộn thước.

– Cán và tay quay thước bằng hợp chất chịu dầu.

– Giá đỡ làm bằng thép không gỉ.

– Thang chia độ: 1mm, in chìm trên 1 mặt.

– Bề rộng dây thước: 13mm.

– Sức căng: 20N ở 20°C.

– Trọng lượng quả dọi: 350g

Thước đo dầu Nihon Doki SKT-5 3.091.000
7 Thước đo mực xăng dầu trong bồn chứa

Model: SKT-50

Hãng sản xuất: Nihon Doki (Nhật)

Đặc tính kỹ thuật:

Độ dài thước: 50m

Vật liệu:

– Thước đo bằng thép đen có gắn quả dọi 350g bằng đồng ở cuối cuộn thước.

– Cán và tay quay thước bằng hợp chất chịu dầu.

– Giá đỡ làm bằng thép không gỉ.

– Thang chia độ: 1mm, in chìm trên 1 mặt.

– Bề rộng dây thước: 13mm.

– Sức căng: 20N ở 20°C.

– Trọng lượng quả dọi: 350g

Thước đo dầu Nihon Doki SKT-5 4.246.000
8 Thước đo trữ lượng dầu trong bồn chứa

Model: STT-5

Hãng sản xuất: Nihon Doki

Xuất xứ: Nhật

Đặc tính kỹ thuật:

Độ dài thước: 5m

Vật liệu:

– Thước đo bằng thép không gỉ có gắn quả dọi bằng đồng ở cuối cuộn thước.

– Cán và tay quay thước bằng hợp chất chịu dầu.

– Giá đỡ làm bằng thép không gỉ.

– Thang chia độ: 1mm, khắc chìm trên 1 mặt.

– Bề rộng dây thước: 13mm.

– Sức căng: 20N ở 20°C.

– Trọng lượng quả dọi: 350g.

2.057.000
9

Thước đo trữ lượng dầu trong bồn chứa

Model: STT-10

Hãng sản xuất: Nihon Doki

Xuất xứ: Nhật

Đặc tính kỹ thuật:

Độ dài thước: 10m

Vật liệu:

– Thước đo bằng thép không gỉ có gắn quả dọi bằng đồng ở cuối cuộn thước.

– Cán và tay quay thước bằng hợp chất chịu dầu.

– Giá đỡ làm bằng thép không gỉ.

– Thang chia độ: 1mm, khắc chìm trên 1 mặt.

– Bề rộng dây thước: 13mm.

– Sức căng: 20N ở 20°C.

– Trọng lượng quả dọi: 350g.

2.365.000
10 Thước đo trữ lượng dầu trong bồn chứa

Model: STT-15

Hãng sản xuất: Nihon Doki

Xuất xứ: Nhật

Đặc tính kỹ thuật:

Độ dài thước: 15m

Vật liệu:

– Thước đo bằng thép không gỉ có gắn quả dọi bằng đồng ở cuối cuộn thước.

– Cán và tay quay thước bằng hợp chất chịu dầu.

– Giá đỡ làm bằng thép không gỉ.

– Thang chia độ: 1mm, khắc chìm trên 1 mặt.

– Bề rộng dây thước: 13mm.

– Sức căng: 20N ở 20°C.

– Trọng lượng quả dọi: 350g

2.728.000
11 Thước đo trữ lượng dầu trong bồn chứa

Model: STT-20

Hãng sản xuất: Nihon Doki

Xuất xứ: Nhật

Đặc tính kỹ thuật:

Độ dài thước: 20m

Vật liệu:

– Thước đo bằng thép không gỉ có gắn quả dọi bằng đồng ở cuối cuộn thước.

– Cán và tay quay thước bằng hợp chất chịu dầu.

– Giá đỡ làm bằng thép không gỉ.

– Thang chia độ: 1mm, khắc chìm trên 1 mặt.

– Bề rộng dây thước: 13mm.

– Sức căng: 20N ở 20°C.

– Trọng lượng quả dọi: 350g

3.102.000
12

Thước đo trữ lượng dầu trong bồn chứa

Model: STT-25

Hãng sản xuất: Nihon Doki

Xuất xứ: Nhật

Đặc tính kỹ thuật:

Độ dài thước: 25m

Vật liệu:

– Thước đo bằng thép không gỉ có gắn quả dọi bằng đồng ở cuối cuộn thước.

– Cán và tay quay thước bằng hợp chất chịu dầu.

– Giá đỡ làm bằng thép không gỉ.

– Thang chia độ: 1mm, khắc chìm trên 1 mặt.

– Bề rộng dây thước: 13mm.

– Sức căng: 20N ở 20°C.

– Trọng lượng quả dọi: 350g

3.553.000
13 Thước đo trữ lượng dầu trong bồn chứa

Model: STT-30

Hãng sản xuất: Nihon Doki

Xuất xứ: Nhật

Đặc tính kỹ thuật:

Độ dài thước: 30m

Vật liệu:

– Thước đo bằng thép không gỉ có gắn quả dọi bằng đồng ở cuối cuộn thước.

– Cán và tay quay thước bằng hợp chất chịu dầu.

– Giá đỡ làm bằng thép không gỉ.

– Thang chia độ: 1mm, khắc chìm trên 1 mặt.

– Bề rộng dây thước: 13mm.

– Sức căng: 20N ở 20°C.

– Trọng lượng quả dọi: 350g

3.960.000
14 Thước đo trữ lượng dầu trong bồn chứa

Model: STT-50

Hãng sản xuất: Nihon Doki

Xuất xứ: Nhật

Đặc tính kỹ thuật:

Độ dài thước: 50m

Vật liệu:

– Thước đo bằng thép không gỉ có gắn quả dọi bằng đồng ở cuối cuộn thước.

– Cán và tay quay thước bằng hợp chất chịu dầu.

– Giá đỡ làm bằng thép không gỉ.

– Thang chia độ: 1mm, khắc chìm trên 1 mặt.

– Bề rộng dây thước: 13mm.

– Sức căng: 20N ở 20°C.

– Trọng lượng quả dọi: 350g

 

Thước đo dầu nihon doki Stt50

Thước đo dầu nihon doki Stt50

5.687.000

Hy vọng bảng giá thước đo dầu Nihon Doki 2019 đã mang lại cho quý khách hàng thông tin cần thiết và hữu ích

Thước đo dầu Nihon Doki được cung cấp bởi
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN CẬY
Địa chỉ: Số 4, Đường số 3, Khu Dân Cư Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 2253 3535 – 0358 871 302 – 0909 307 123 – 0903 908 671
Email: kinhdoanh@tincay.com; tincaygroup@gmail.com; tincay@tincay.com

bài viết liên quan

Copyright © 2017 by tincay.com. All right reserved.

Translate »