Meiji

Meiji Co là nhà sản xuất lớn thứ 3 trong ngành sản xuất kính hiển vi quang học của Nhật. Năm 1964, Azuma Co được thành lập như một nhà sản xuất theo hợp đồng kính hiển vi và nhanh chóng được biến đến danh tiếng nhờ chất lượng sản phẩm và khâu giao nhận nhanh chóng. 1975, Công ty được đổi tên thành Meiji Techno Co LTD và bắt đầu bán kính hiển vi cho công chúng dưới tên Meiji Techno.
Nhà máy của Meiji tại Nhật Bản:
Tiền thân là nhà sản xuất kính hiển vi phục vụ cho giáo dục, Meiji Techno là nhà tiên phong kể từ khi kính hiển vi được mở rộng ra, sử dụng cho các ngành công nghiệp, phòng thí nghiệm và các ngành giáo dục cao hơn. Sản phẩm được bán trên khắp Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ bởi các nhà phân phối cũng như đại diện của hãng trên khắp Thế Giới, bao gồm cả công ty con của chúng tôi Meiji Techno America
Meiji techno America được thành lập như một công ty con của Meiji Techno tại Nhật vào năm 1986,cung cấp các thiết bị, sản phẩm của Meiji Techno cũng như hỗ trợ về mặt thông tin, kĩ thuật cho các khách hàng trên khắp nước Mỹ, Canada, Nam và Trung Mỹ. Trước, công ty nằm tại Woburn, Massachusetts, Meiji Techno Mỹ, sau chuyển địa điểm đến San Jose, California vào tháng Mười Hai năm 1991. Gần đây, Công ty đang có hướng mở rộng cơ sở hơn đến Santa Clara, California vào tháng Giêng năm 2006.
Các sản phẩm kính hiển vi của Meiji bao gồm 3 loại phổ biến: Kính hiển vi soi nổi, kính hiển vi kim tương và kính hiển vi sinh học

Kính hiển vi Meiji EMF

Kính hiển vi Meiji EMF-1

Kính hiển vi soi nổi Model: EMF-1 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ…
Kính hiển vi Meiji EMF

Kính hiển vi Meiji EMF-2

Kính hiển vi soi nổi Model: EMF-2 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMT-1

Kính hiển vi Meiji EMT-1

Kính hiển vi soi nổi Model: EMT-1 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMT-2

Kính hiển vi Meiji EMT-2

Kính hiển vi soi nổi Model: EMT-2 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMT-3

Kính hiển vi Meiji EMT-3

Kính hiển vi soi nổi Model: EMT-3 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMT-4

Kính hiển vi Meiji EMT-4

Kính hiển vi soi nổi Model: EMT-4 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMTR-1

Kính hiển vi Meiji EMTR-1

Kính hiển vi soi nổi Model: EMTR-1 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMTR-2

Kính hiển vi Meiji EMTR-2

Kính hiển vi soi nổi Model: EMTR-2 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMTR-3

Kính hiển vi Meiji EMTR-3

Kính hiển vi soi nổi Model: EMTR-3 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMTR-3

Kính hiển vi Meiji EMTR-4

Kính hiển vi soi nổi Model: EMTR-4 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMX-1

Kính hiển vi Meiji EMX-1

Kính hiển vi soi nổi Model: EMX-1 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMZ-1

Kính hiển vi Meiji EMZ-1

Kính hiển vi soi nổi Model: EMZ-1 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMZ

Kính hiển vi Meiji EMZ-10

Kính hiển vi soi nổi (kính hiển vi 2 mắt) Model: EMZ-10 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ…
Kính hiển vi Meiji EMZ-12

Kính hiển vi Meiji EMZ-12

Kính hiển vi soi nổi (kính hiển vi 2 mắt) Model: EMZ-12 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ…
Kính hiển vi Meiji EMZ-12TR

Kính hiển vi Meiji EMZ-12TR

Kính hiển vi soi nổi (kính hiển vi 3 mắt) Model: EMZ-12TR Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ…
Kính hiển vi Meiji EMZ-13

Kính hiển vi Meiji EMZ-13

Kính hiển vi soi nổi Model: EMZ-13 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMZ-8TRD

Kính hiển vi Meiji EMZ-13TR

Kính hiển vi soi nổi (kính hiển vi 3 mắt) Model: EMZ-13TR Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ…
Kính hiển vi soi nổi Meiji EMZ-5

Kính hiển vi Meiji EMZ-5

49,500,000 
Kính hiển vi soi nổi EMZ5 Model: EMZ-5 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: 49.500.000 đ (đã bao gồm 10% VAT)…
Kính hiển vi Meiji EMZ

Kính hiển vi Meiji EMZ-5D

Kính hiển vi soi nổi (kính hiển vi 2 mắt) Model: EMZ-5D Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ *…
Kính hiển vi Meiji EMZ-5TR

Kính hiển vi Meiji EMZ-5TR

Kính hiển vi soi nổi (kính hiển vi 3 mắt) Model: EMZ-5TR Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: 99.000.000 đ…
Kính hiển vi Meiji EMZ-5TRD

Kính hiển vi Meiji EMZ-5TRD

89,000,000 
Kính hiển vi soi nổi (kính hiển vi 3 mắt) Model: EMZ-5TRD Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: 89.000.000 đ…
Kính hiển vi Meiji EMZ-8TR

Kính hiển vi Meiji EMZ-8TR

Kính hiển vi soi nổi Model: EMZ-8TR Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMZ-8TRD

Kính hiển vi Meiji EMZ-8TRD

Kính hiển vi soi nổi Model: EMZ-8TRD Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMZ-8TRU

Kính hiển vi Meiji EMZ-8TRU

Kính hiển vi soi nổi (Kính hiển vi 3 mắt) Model: EMZ-8TRU Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ…
Page 1 of 3123

Danh mục sản phẩm