EP–Tech

DCVG Holiday Detector EP-Tech EPT-4000

DCVG Holiday Detector EP-Tech EPT-4000

139,744,000 
DCVG Holiday Detector Model: EPT-4000 Hãng sản xuất: EP-Tech Xuất xứ: Canada Giá: 139.744.000 đ (Đã bao gồm 10% VAT) *…
Digital CP Multimeter EP-Tech EPT,LC-200

Digital CP Multimeter EP-Tech EPT/LC-200

37,119,500 
Digital CP Multimeter Model: EPT/LC-200 Hãng sản xuất: EP-Tech Xuất xứ: Canada Giá: 37.119.500 đ (Đã bao gồm 10% VAT) Sản…
GPS Pipeline Current Mapper EP-Tech EPT,GCM-4000

GPS Pipeline Current Mapper EP-Tech EPT/GCM-4000

388,663,000 
GPS Pipeline Current Mapper Model: EPT/GCM-4000 Hãng sản xuất: EP-Tech Xuất xứ: Canada Giá: 388.663.000 đ (Đã bao gồm 10%  VAT)…
GPS Synchronized Smart Data logger Ep-Tech EPT,SMA-4000

GPS Synchronized Smart Data logger EP-Tech EPT/SMA-4000

257,653,000 
GPS Synchronized Smart Data logger Model: EPT/SMA-4000 Hãng sản xuất: EP-Tech Xuất xứ: Canada. Giá: 257.653.000 đ (Đã bao gồm 10%…
Hexlogger Ep-Tech EPT.HEX-4000

Hexlogger EP-Tech EPT/HEX-4000

388,663,000 
Hexlogger EP-Tech EPT/HEX-4000 Model: EPT/HEX-4000 CIPS, DCVG, and Data Logger GPS Survey Instrument Hãng sản xuất: EP-Tech Xuất xứ: Canada.…
Holiday Detector EP-Tech EPT,AC

Holiday Detector EP-Tech EPT/AC

Holiday Detector  Model: EPT/AC Hãng sản xuất: EP-Tech Xuất xứ: Canada Giá: Liên hệ * Sản phẩm có ứng dụng…
Thiết bị định vị đường ống và cáp EP-Tech EPT-1000

Pearson Holiday Detector EP-Tech EPT-1000C

152,845,000 
Pearson Holiday Detector Model: EPT-1000C Hãng sản xuất: EP-Tech Xuất xứ: Canada. Giá: 152.845.000 đ (Đã bao gồm 10% VAT)…
Soil Test Resistance Meter EP-Tech EPT,124F

Soil Test Resistance Meter EP-Tech EPT/124F

54,587,500 
Soil Test Resistance Meter Model: EPT/124F Hãng sản xuất: EP-Tech Xuất xứ: Canada. Giá: 54.587.500 đ (Đã bao gồm 10% VAT) …
Thiết bị định vị đường ống và cáp EP-Tech EPT-1000

Thiết bị định vị đường ống và cáp EP-Tech EPT-1000

144,111,000 
Thiết bị định vị đường ống và cáp Model: EPT-1000 Hãng sản xuất: EP-Tech Xuất xứ: Canada Giá: 144.111.000 đ (Đã…
Thiết bị GPS ngắt dòng điện EP–Tech EPT.CI

Thiết bị GPS ngắt dòng điện EP–Tech EPT/CI

Thiết bị GPS ngắt dòng điện (Current Interrupter ) Model: EPT/CI Hãng sản xuất: EP – Tech Xuất xứ: Canada…

Danh mục sản phẩm