Màng PE

Cuộn bảo vệ hàng hóa PE-3212

119,000 
Màng chít/ màng co/ Cuộn bảo vệ hàng hóa PE 3.2kg Mã sản phẩm: PE-3212 Quy cách: 3.2 kg, lõi…

Màng bây ơ PE4010 (4kg)

156,000 
Màng chít/ màng PE/ Màng bây ơ PE4010 Mã sản phẩm: PE4010 Quy cách: 4 kg, lõi 1kg Màu sắc:…

Màng chít PE 4kg (PE4008)

162,000 
Màng chít PE/ màng co/ Màng PE quấn hàng 4kg Mã sản phẩm: PE4008 Quy cách: 4 kg, lõi 0.8kg…

Màng co PE 3,2kg (PE3210)

124,000 
Màng co/ Màng PE quấn hàng 3.2kg Mã sản phẩm: PE3210 Quy cách: 3.2 kg, lõi 1kg Màu sắc: trong…

Màng PE 3,8kg (PE3803)

166,000 
Màng nhựa quấn hàng hóa/ Màng PE 3,8kg Mã sản phẩm: PE3803 Quy cách: 3.8kg Màu sắc: trong suốt Giá:…

Màng PE 4kg (PE4004)

173,000 
Màng đóng gói hàng hóa/ Màng PE quấn hàng hóa Mã sản phẩm: PE4004 Quy cách: 4.0kg, lõi 0.4kg Màu…

Màng PE 4kg (PE4012)

152,000 
Màng chít/ màng PE 4kg Mã sản phẩm: PE4012 Quy cách: 4 kg, lõi 1.2kg Màu sắc: trong suốt Giá:…

Màng PE quấn hàng hóa PE3003 (3kg)

133,000 
Màng đóng gói hàng hóa/ Màng PE quấn hàng hóa 3kg Mã sản phẩm: PE3003 Quy cách: 3.0kg, lõi 0.3kg…

Màng PE quấn hàng PE3204 (3,2kg)

140,000 
Màng chít/ màng co/ Màng PE quấn hàng 3.2kg Mã sản phẩm: PE3204 Quy cách: 3.2 kg, lõi 0.4kg Màu…

Danh mục sản phẩm