Thiết bị ghi nhiệt độ - áp suất

Môi trường vi sinh Merck VM584163

Môi trường vi sinh Merck VM584163

Môi trường nuôi cấy vi sinh Code: 1.05463.0500 Trọng lượng: 500 g. Hãng sản xuất: Merck - Đức Giá: Liên hệ…
Thiết bị ghi áp suất Ebro EBI 11-P100

Thiết bị ghi áp suất Ebro EBI 11-P100

Thiết bị ghi áp suất Model: EBI 11-P100  Hãng sản xuất: Ebro - Đức Giá: Liên hệ. * Thông số kỹ thuật -…
Thiết bị ghi áp suất Ebro EBI 11-P111

Thiết bị ghi áp suất Ebro EBI 11-P111

Thiết bị ghi áp suất kết nối Luerlock Model: EBI 11-P111 (Code 1340-6296) Hãng sản xuất: Ebro - Đức Giá: Liên hệ. *…
Thiết bị ghi nhiệt độ áp suất Ebro EBI 100-TP230

Thiết bị ghi nhiệt độ áp suất Ebro EBI 100-TP230

Thiết bị ghi nhiệt độ áp suất Model: EBI 100-TP230 (Code 1340-6554) Hãng sản xuất: Ebro - Đức Giá: Liên hệ. * Thông…
Thiết bị ghi áp suất Ebro EBI 11-P110

Thiết bị ghi nhiệt độ áp suất Ebro EBI 11-P110

Thiết bị ghi nhiệt độ áp suất Model: EBI 11-P110 (Code 1340-6297) Hãng sản xuất: Ebro - Đức Giá: Liên hệ. * Thông số…
Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T211

Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T211

Thiết bị ghi nhiệt độ - Sensor nằm trên thân Model: EBI 10-T211 (Code 1340-6103) Hãng sản xuất: Ebro - Đức Giá: Liên…
Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T220

Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T220

Thiết bị ghi nhiệt độ Model: EBI 10-T220 (Code 1340-6104) Hãng sản xuất: Ebro - Đức Giá: Liên hệ * Thông số kỹ…
Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T220

Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T221

Thiết bị ghi nhiệt độ Model: EBI 10-T221 (Code 1340-6105) Hãng sản xuất: Ebro - Đức Giá: Liên hệ * Thông số kỹ…
Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T230

Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T230

Thiết bị ghi nhiệt độ - Sensor nằm giữa Model: EBI 10-T230 (Code 1340-6106) Hãng sản xuất: Ebro - Đức Giá: Liên hệ. *…
Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T230

Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T231

Thiết bị ghi nhiệt độ - sensor nằm giữa Model: EBI 10-T231 (Code 1340-6107) Hãng sản xuất: Ebro - Đức Giá: Liên hệ.…
Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T230

Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T232

Thiết bị ghi nhiệt độ - sensor nằm giữa Model: EBI 10-T232 (Code 1340-6108) Hãng sản xuất: Ebro - Đức Giá: Liên hệ.…
Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T233

Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T233

Thiết bị ghi nhiệt độ - sensor nằm giữa Model: EBI 10-T233 (Code 1340-6109) Hãng sản xuất: Ebro - Đức Giá: Liên hệ.…
Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T240

Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T240

Thiết bị ghi nhiệt độ Model: EBI 10-T240 (Code 1340-6111) Hãng sản xuất: Ebro - Đức Giá: Liên hệ * Thông số kỹ…
Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T240

Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T241

Thiết bị ghi nhiệt độ Model: EBI 10-T241 (Code 1340-6112) Hãng sản xuất: Ebro - Đức Giá: Liên hệ Thiết bị ghi nhiệt…
Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T261

Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T261

Thiết bị ghi nhiệt độ 1 kênh Model: EBI 10-T261 (Code 1340-6118) Hãng sản xuất: Ebro - Đức Giá: Liên hệ. * Thông…
Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T261

Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T262

Thiết bị ghi nhiệt độ 1 kênh Model: EBI 10-T262 (Code 1340-6119) Hãng sản xuất: Ebro - Đức Giá: Liên hệ. * Thông…
Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T261

Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T263

Thiết bị ghi nhiệt độ 1 kênh Model: EBI 10-T263 (Code 1340-6120) Hãng sản xuất: Ebro - Đức Giá: Liên hệ. * Thông…
Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T261

Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T264

Thiết bị ghi nhiệt độ 1 kênh Model: EBI 10-T264 (Code 1340-6121) Hãng sản xuất: Ebro - Đức Giá: Liên hệ * Thông…
Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T261

Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T265

Thiết bị ghi nhiệt độ 1 kênh Model: EBI 10-T265 (Code 1340-6122) Hãng sản xuất: Ebro - Đức Giá: Liên hệ * Thông…
Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T421

Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T421

Thiết bị ghi nhiệt độ 2 kênh Model: EBI 10-T421 (Code 1340-6130) Hãng sản xuất: Ebro - Đức Giá: Liên hệ Thiết bị…
Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T441

Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T441

Thiết bị ghi nhiệt độ 2 sensor Model: EBI 10-T441 (Code 1340-6129) Hãng sản xuất: Ebro - Đức Giá: Liên hệ Thiết bị…
Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T461

Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T461

Thiết bị ghi nhiệt độ 2 kênh Model: EBI 10-T461 (Code 1340-6123) Hãng sản xuất: Ebro - Đức Giá: Liên hệ * Thông…
Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T461

Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T462

Thiết bị ghi nhiệt độ 2 kênh Model: EBI 10-T462 (Code 1340-6124) Hãng sản xuất: Ebro - Đức Giá: Liên hệ * Thông…
Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T461

Thiết bị ghi nhiệt độ Ebro EBI 10-T463

Thiết bị ghi nhiệt độ 2 kênh Model: EBI 10-T463 (Code 1340-6125) Hãng sản xuất: Ebro - Đức Giá: Liên hệ * Thông…
Page 1 of 212

Danh mục sản phẩm