Kính hiển vi

Kính hiển vi Meiji ML2500

Kính hiển vi Meiji ML2500

Kính hiển vi sinh học (Kính hiển vi 3 mắt) Model: ML2500 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ…
Kính hiển vi Meiji ML2200

Kính hiển vi Meiji ML2600

Kính hiển vi sinh học Model: ML2600 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji ML2500

Kính hiển vi Meiji ML2700

Kính hiển vi sinh học Model: ML2700 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji ML2200

Kính hiển vi Meiji ML2855

Kính hiển vi sinh học Model: ML2855 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji ML2870

Kính hiển vi Meiji ML2870

Kính hiển vi sinh học Model: ML2870 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji ML2500

Kính hiển vi Meiji ML2955

Kính hiển vi sinh học Model: ML2955 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji ML2500

Kính hiển vi Meiji ML2970

Kính hiển vi sinh học Model: ML2970 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji ML5000

Kính hiển vi Meiji ML5000

Kính hiển vi sinh học Model: ML5000 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji ML5050

Kính hiển vi Meiji ML5050

Kính hiển vi sinh học Model: ML5050 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji ML5100

Kính hiển vi Meiji ML5100

Kính hiển vi sinh học Model: ML5100 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji ML5150

Kính hiển vi Meiji ML5150

Kính hiển vi sinh học Model: ML5150 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…

Kính hiển vi Meiji MT-31

38,900,000 
Kính hiển vi Meiji MT31 Model: MT-31 Hãng sản xuất: Meiji Xuất xứ: Hà Lan Giá: 38.900.000 đ (đã bao…
Kính hiển vi Meiji MT4200H

Kính hiển vi Meiji MT4200H

Kính hiển vi quang học 2 mắt Model: MT4200H Hãng sản xuất: Meiji – Nhật Giá: Liên hệ * Đặc…
Kính hiển vi Meiji MT4200L

Kính hiển vi Meiji MT4200L

49,000,000 
Kính hiển vi quang học 2 mắt Model: MT4200L Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Xuất xứ: Nhật Bản Giá: 49.000.000 đ…
Kính hiển vi Meiji MT4200L

Kính hiển vi Meiji MT4210H

Kính hiển vi sinh học Model: MT4210H Hãng sản xuất: Meiji – Nhật Giá: Liên hệ * Đặc điểm kỹ thuật -…
Kính hiển vi Meiji MT4210L

Kính hiển vi Meiji MT4210L

Kính hiển vi sinh học Model: MT4210L Hãng sản xuất: Meiji – Nhật Giá: Liên hệ * Đặc điểm kỹ thuật -…
Kính hiển vi Meiji MT4300H

Kính hiển vi Meiji MT4300H

Kính hiển vi quang học 3 mắt Model: MT4300H Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ để có giá…
Kính hiển vi Meiji MT4300L

Kính hiển vi Meiji MT4300L

99,000,000 
Kính hiển vi sinh học ba mắt Model: MT4300L Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: 99.000.000 đ (đã bao gồm 10%…
Kính hiển vi Meiji MT4310H

Kính hiển vi Meiji MT4310H

Kính hiển vi sinh học Model: MT4310H Hãng sản xuất: Meiji – Nhật Giá: Liên hệ * Đặc điểm kỹ thuật -…
Kính hiển vi Meiji MT4300H

Kính hiển vi Meiji MT4310L

Kính hiển vi sinh học Model: MT4310L Hãng sản xuất: Meiji – Nhật Giá: Liên hệ * Đặc điểm kỹ thuật -…
Kính hiển vi Meiji MT4200L

Kính hiển vi Meiji MT5200H

Kính hiển vi sinh học Model: MT5200H Hãng sản xuất: Meiji – Nhật. Giá: Liên hệ * Đặc điểm kỹ thuật -…
Kính hiển vi Meiji MT5200L

Kính hiển vi Meiji MT5200L

Kính hiển vi sinh học Model: MT5200L Hãng sản xuất: Meiji – Nhật. Giá: Liên hệ * Đặc điểm kỹ thuật -…
Kính hiển vi Meiji MT5200L

Kính hiển vi Meiji MT5210H

Kính hiển vi sinh học Model: MT5210H Hãng sản xuất: Meiji – Nhật. Giá: Liên hệ * Đặc điểm kỹ thuật -…
Kính hiển vi Meiji MT4300H

Kính hiển vi Meiji MT5300H

Kính hiển vi sinh học Model: MT5300H Hãng sản xuất: Meiji – Nhật. Giá: Liên hệ * Đặc điểm kỹ thuật -…
Page 4 of 7« First...23456...Last »

Danh mục sản phẩm