Kính hiển vi

Kính hiển vi Meiji EMTR-1

Kính hiển vi Meiji EMTR-1

Kính hiển vi soi nổi Model: EMTR-1 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMTR-2

Kính hiển vi Meiji EMTR-2

Kính hiển vi soi nổi Model: EMTR-2 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMTR-3

Kính hiển vi Meiji EMTR-3

Kính hiển vi soi nổi Model: EMTR-3 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMTR-3

Kính hiển vi Meiji EMTR-4

Kính hiển vi soi nổi Model: EMTR-4 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMX-1

Kính hiển vi Meiji EMX-1

Kính hiển vi soi nổi Model: EMX-1 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMZ-1

Kính hiển vi Meiji EMZ-1

Kính hiển vi soi nổi Model: EMZ-1 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMZ

Kính hiển vi Meiji EMZ-10

Kính hiển vi soi nổi (kính hiển vi 2 mắt) Model: EMZ-10 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ…
Kính hiển vi Meiji EMZ-12

Kính hiển vi Meiji EMZ-12

Kính hiển vi soi nổi (kính hiển vi 2 mắt) Model: EMZ-12 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ…
Kính hiển vi Meiji EMZ-12TR

Kính hiển vi Meiji EMZ-12TR

Kính hiển vi soi nổi (kính hiển vi 3 mắt) Model: EMZ-12TR Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ…
Kính hiển vi Meiji EMZ-13

Kính hiển vi Meiji EMZ-13

Kính hiển vi soi nổi Model: EMZ-13 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMZ-8TRD

Kính hiển vi Meiji EMZ-13TR

Kính hiển vi soi nổi (kính hiển vi 3 mắt) Model: EMZ-13TR Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ…
Kính hiển vi soi nổi Meiji EMZ-5

Kính hiển vi Meiji EMZ-5

49,500,000 
Kính hiển vi soi nổi EMZ5 Model: EMZ-5 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: 49.500.000 đ (đã bao gồm 10% VAT)…
Kính hiển vi Meiji EMZ

Kính hiển vi Meiji EMZ-5D

Kính hiển vi soi nổi (kính hiển vi 2 mắt) Model: EMZ-5D Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ *…
Kính hiển vi Meiji EMZ-5TR

Kính hiển vi Meiji EMZ-5TR

Kính hiển vi soi nổi (kính hiển vi 3 mắt) Model: EMZ-5TR Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: 99.000.000 đ…
Kính hiển vi Meiji EMZ-5TRD

Kính hiển vi Meiji EMZ-5TRD

89,000,000 
Kính hiển vi soi nổi (kính hiển vi 3 mắt) Model: EMZ-5TRD Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: 89.000.000 đ…
Kính hiển vi Meiji EMZ-8TR

Kính hiển vi Meiji EMZ-8TR

Kính hiển vi soi nổi Model: EMZ-8TR Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMZ-8TRD

Kính hiển vi Meiji EMZ-8TRD

Kính hiển vi soi nổi Model: EMZ-8TRD Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji EMZ-8TRU

Kính hiển vi Meiji EMZ-8TRU

Kính hiển vi soi nổi (Kính hiển vi 3 mắt) Model: EMZ-8TRU Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ…
Kính hiển vi Meiji EMZ-8U

Kính hiển vi Meiji EMZ-8U

Kính hiển vi soi nổi (Kính hiển vi 2 mắt) Model: EMZ-8U Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ…
Kính hiển vi Meiji EMZ-9

Kính hiển vi Meiji EMZ-9

Kính hiển vi soi nổi Model: EMZ-9 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji IM7200

Kính hiển vi Meiji IM7200

181,896,000 
Kính hiển vi kim tương soi ngược Model: IM7200 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Xuất xứ: Nhật Bản Giá: 181.896.000…
Kính hiển vi Meiji ML2200

Kính hiển vi Meiji ML2200

Kính hiển vi sinh học Model: ML2200 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: Liên hệ * Thông số kỹ thuật…
Kính hiển vi Meiji ML2300

Kính hiển vi Meiji ML2300

99,000,000 
Kính hiển vi sinh học (Kính hiển vi 3 mắt) Model: ML2300 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản. Giá: 99.000.000 đ…
Kính hiển vi Meiji ML2400

Kính hiển vi Meiji ML2400

Kính hiển vi sinh học Model: ML2400 Hãng sản xuất: Meiji - Nhật Bản Giá: Liên hệ * Thông số…
Page 3 of 712345...Last »

Danh mục sản phẩm