kính hiển vi phản pha

Kính hiển vi Hund H 600

Kính hiển vi Hund H 600 BS

Kính hiển vi phản pha Model: H 600 BS Hãng sản xuất: Hund - Đức Giá: Liên hệ Kính hiển vi Hund H…
Kính hiển vi Hund H 600

Kính hiển vi Hund H 600 Ph Plan

Kính hiển vi phản pha Model: H 600 Ph Plan Hãng sản xuất: Hund - Đức Giá: Liên hệ Kính hiển vi Hund…
Kính hiển vi Hund H 600

Kính hiển vi Hund H 600 Wilo-Brau

Kính hiển vi phản pha Model: H 600 Wilo-Brau Hãng sản xuất: Hund - Đức Giá: Liên hệ Kính hiển vi Hund H…
Kính hiển vi Meiji MT4200L

Kính hiển vi Meiji MT4210H

Kính hiển vi sinh học Model: MT4210H Hãng sản xuất: Meiji – Nhật Giá: Liên hệ * Đặc điểm kỹ thuật -…
Kính hiển vi Meiji MT4210L

Kính hiển vi Meiji MT4210L

Kính hiển vi sinh học Model: MT4210L Hãng sản xuất: Meiji – Nhật Giá: Liên hệ * Đặc điểm kỹ thuật -…
Kính hiển vi Meiji MT4310H

Kính hiển vi Meiji MT4310H

Kính hiển vi sinh học Model: MT4310H Hãng sản xuất: Meiji – Nhật Giá: Liên hệ * Đặc điểm kỹ thuật -…
Kính hiển vi Meiji MT4300H

Kính hiển vi Meiji MT4310L

Kính hiển vi sinh học Model: MT4310L Hãng sản xuất: Meiji – Nhật Giá: Liên hệ * Đặc điểm kỹ thuật -…
Kính hiển vi Meiji MT5200L

Kính hiển vi Meiji MT5210H

Kính hiển vi sinh học Model: MT5210H Hãng sản xuất: Meiji – Nhật. Giá: Liên hệ * Đặc điểm kỹ thuật -…
Kính hiển vi Meiji MT4300H

Kính hiển vi Meiji MT5310H

Kính hiển vi sinh học Model: MT5310H Hãng sản xuất: Meiji – Nhật. Giá: Liên hệ * Đặc điểm kỹ thuật -…

Danh mục sản phẩm