Giấy quỳ đo pH

IMG_4370 Sua

Kiểm tra độ pH của đất bằng giấy quỳ (giấy chỉ thị màu)

Kiểm tra độ pH của đất bằng giấy quỳ (giấy chỉ thị màu) Model: TCG 11 Nhà sản xuất: New…

Danh mục sản phẩm