Cân điện tử

Cân phân tích Kern ABS 80-4N

Cân phân tích Kern ABS 120-4N

Cân phân tích 4 số lẻ Model: ABS 120-4N Hãng sản xuất: Kern – Đức. Xuất xứ: Philippin Giá: Liên hệ *…
Cân phân tích ABS 220 4N

Cân phân tích Kern ABS 220-4N

25,735,000 
Cân phân tích Kern ABS 220-4N Model: ABS 220-4N Hãng sản xuất: Kern - Đức Xuất xứ: Philippin Giá: 25.735.000 đ…
Cân phân tích Kern ABS 80-4N

Cân phân tích Kern ABS 320-4N

Cân phân tích 4 số lẻ Model: ABS 320-4N Hãng sản xuất: Kern – Đức. Xuất xứ: Philippin Giá: Liên hệ *…
Cân phân tích Kern ABS 80-4N

Cân phân tích Kern ABS 80-4N

Cân phân tích Kern ABS 80-4N Model: ABS 80-4N Hãng sản xuất: Kern – Đức. Xuất xứ: Philippin Giá: Liên…
Cân phân tích Kern ABT 120 4M

Cân phân tích Kern ABT 100-5M

Cân phân tích 5 số lẻ Model: ABT 100-5M Hãng sản xuất: Kern – Đức. Xuất xứ: Philippin Giá: Liên…
Cân phân tích Kern ABT 120 4M

Cân phân tích Kern ABT 120-4M

38,500,000 
Cân phân tích 4 số lẻ Model: ABT 120-4M Hãng sản xuất: Kern - Đức Xuất xứ: Philipin Giá: 38.500.000…
Cân phân tích Kern ABT 120 4M

Cân phân tích Kern ABT 120-5DM

51,730,000 
Cân phân tích 5 số lẻ Model: ABT 120-5DM Hãng sản xuất: Kern – Đức. Xuất xứ: Philippin Giá: 51.730.000 đ…
Cân phân tích Kern ABT 120 4M

Cân phân tích Kern ABT 220-4M

Cân phân tích 4 số lẻ Model: ABT 220-4M Hãng sản xuất: Kern – Đức. Xuất xứ: Philippin Giá: Liên…
Cân phân tích Kern ABT 120 4M

Cân phân tích Kern ABT 220-5DM

57,143,000 
Cân phân tích 5 số lẻ Model: ABT 220-5DM Hãng sản xuất: Kern – Đức. Xuất xứ: Philippin Giá: 57.143.000 đ…
Cân phân tích Kern ABT 320-4M

Cân phân tích Kern ABT 320-4M

46,590,000 
Cân phân tích 4 số lẻ Model: ABT 320-4M Hãng sản xuất: Kern – Đức. Xuất xứ: Philippin Giá: 46.590.000 đ Thông…
Cân phân tích Kern AEJ 100-4NM

Cân phân tích Kern AEJ 100-4NM

Cân phân tích 4 số lẻ Model: AEJ 100-4NM Hãng sản xuất:Kern – Đức. Xuất xứ: Nhật Giá: Liên hệ.…
Cân phân tích Kern AEJ 100-4NM

Cân phân tích Kern AEJ 200-4NM

Cân phân tích 4 số lẻ Model: AEJ 200-4NM Hãng sản xuất: Kern – Đức. Xuất xứ: Nhật Giá: Liên hệ. *…
Cân phân tích Kern AEJ 100-4NM

Cân phân tích Kern AEJ 200-5NM

Cân phân tích 4 số lẻ Model: AEJ 200-4NM Hãng sản xuất: Kern – Đức. Xuất xứ: Nhật Giá: Liên hệ. *…
Cân phân tích Kern AES 100-4N

Cân phân tích Kern AES 100-4N

Cân phân tích 4 số lẻ Model: AES 100-4N Hãng sản xuất:Kern – Đức. Xuất xứ: Nhật Giá: Liên hệ.…
Cân phân tích Kern AES 100-4N

Cân phân tích Kern AES 200-4N

Cân phân tích 4 số lẻ Model: AES 200-4N Hãng sản xuất:Kern – Đức. Xuất xứ: Nhật Giá: Liên hệ. *…
Cân phân tích Kern ALS 250-4A

Cân phân tích Kern ALJ 160-4A

28,936,000 
Cân phân tích 4 số lẻ Model: ALJ 160-4A Hãng sản xuất: Kern – Đức. Xuất xứ: Ý. Giá: 28.936.000 đ…
Cân phân tích Kern ALS 250-4A

Cân phân tích Kern ALJ 250-4A

29,600,000 
Cân phân tích 4 số lẻ Model: ALJ 250-4A Hãng sản xuất: Kern – Đức. Xuất xứ: Ý. Giá: 29.600.000 đ…
Cân phân tích Kern ALS 250-4A

Cân phân tích Kern ALJ 310-4A

Cân phân tích 4 số lẻ Model: ALJ 310-4A Hãng sản xuất: Kern – Đức. Xuất xứ: Ý. Giá: Liên hệ…
Cân phân tích Kern ALS 160-4A

Cân phân tích Kern ALS 160-4A

26,255,000 
Cân phân tích 4 số lẻ Model: ALS 160-4A Hãng sản xuất: Kern – Đức. Xuất xứ: Ý. Giá: 26.255.000 đ…
Cân phân tích Kern ALS 250-4A

Cân phân tích Kern ALS 250-4A

27,027,000 
Cân phân tích 4 số lẻ Model: ALS 250-4A Hãng sản xuất: Kern – Đức. Xuất xứ: Ý. Giá: 27.027.000 đ…
Cân phân tích Kern ALS 250-4A

Cân phân tích Kern ALT 160-4B

35,520,000 
Cân phân tích 4 số lẻ Model: ALT 160-4B Hãng sản xuất: Kern – Đức. Xuất xứ: Ba Lan Giá: 35.520.000 đ…
Cân phân tích Kern ALS 250-4A

Cân phân tích Kern ALT 250-4B

36,808,000 
Cân phân tích 4 số lẻ Model: ALT 250-4B Hãng sản xuất: Kern – Đức. Xuất xứ: Ba Lan Giá: 36.808.000 đ…
Cân phân tích Kern EMB 100-3

Cân phân tích Kern EMB 100-3

Cân ba số lẻ Model: EMB 100-3 Hãng sản xuất: Kern Giá: Liên hệ Thông số kỹ thuật: - Khả…
Cân phân tích Kern EMB 100-3

Cân phân tích Kern EMB 200-3

Cân ba số lẻ Model: EMB 200-3 Hãng sản xuất: Kern - Đức Giá: Liên hệ Thông số kỹ thuật:…
Page 5 of 7« First...34567

Danh mục sản phẩm